Przewód telekomunikacyjny YTKSY

Przekroje 1x2x0,5 do 14x2x0,5. Producent Simech

 

Kable stacyjne małej częstotliwości do połączeń urządzeń telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych, informatycznych, pracujących w klimacie umiarkowanym. Kable stacyjne małej częstotliwości słaboprądowe na napięcie do 300V nadają się do zastosowania w stałych połączeniach i okablowaniach sieci telefonicznych w urządzeniach telekomunikacyjnych,elektronicznych i akustycznych, do transmisji informacji. Kable nie nadają się do zastosowania w podwyższonej temperaturze, w wodzie, jako elementy nośne, do podłączania m.in., wszelkiego rodzaju urządzeń elektroenergetycznych.

Kable parowe o średniej wartości pojemności skutecznej:
95nF/km w przypadku żył o średnicy 0,5 mm
90nF/km w przypadku żył o średnicy 0,8 mm
Najmniejszy dopuszczalny promień
zginania kabla w temperaturze20±10°C 10d, gdzie
„d” jest średnicą zewnętrzną kabla.